add

Genel Başkanlarımız

Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Onursal Genel Başkan)
1989 Prof.Dr. Muammer Aksoy (Kurucu Genel Başkan)
1990 Celil Gürkan
1990 Prof.Dr. Nejat Kaymaz
1991 Arif Çavdar
1992 Prof.Dr. Özer Ozankaya
1993 Süreyya Şehidoğlu
1994 M. Suphi Gürsoytrak
1998 Burhan Apaydın
1998 M. Suphi Gürsoytrak
1998 Yekta Güngör Özden
2000 Halil İbrahim Şahin
2003 Ertuğrul Kazancı
2006 M. Şener Eruygur
2008-2009 Mustafa Yurtkuran
2010-2018 Tansel Çölaşan
2019-2021 H. Emre Altınışık
2021 M. Hüsnü Bozkurt