add

Kurucularımız

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir:

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
Prof. Dr. Nusret FİŞEK
Prof. Dr . Hüsnü GÖKSEL
Prof. Dr. M. Ragıp SARICA
M. Rauf INAN
Prof. Dr. Lütfü DURAN
Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY
Celil GÜRKAN
Prof. Dr. Cahit TALAS
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU
Hicri FİŞEK
Kâzım YENİCE
Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK
Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR
İhsan TOPALOğLU
Sami N. ÖZERDİM
Bedri KORAMAN
Prof. Dr. Muammer AKSOY
Prof. Dr. Nejat KAYMAZ
Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
Doç. Dr. Anıl ÇEÇEN
Lerzan AKYOLLU
Gürbüz D. TÜFEKÇİ
Hayri BALTA
Mustafa COŞTUROĞLU
Jale Candan GÜNAY
Dr. Ziya TİNEL
Rüştü ÖZAL
Doç. Dr . Fazıl SAĞLAM
Nermin ÖZTUŞ
Sabiha ERİŞ
Süheylâ KAYMAZ
Mualla GÖKHAN
Dr. A. Cengiz BÜKER
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
M. Suphi GÜRSOYTRAK
Ârif ÇAVDAR
Sacit SOMEL
Prof. Dr. S. Çetin ÖZOğLU
Ayyuk ERENBERK
Tuncay DEMİRHAN
Hüseyin EMRE
Selahattin CANBAY
Arslan KAYA
Fahrettin TELSEREN
Hayri OSMANOĞLU
Hüseyin Avni GÜLER
N. İlter ERTUğRUL
Mehmet ALDAN
Süreyya ŞEHİDOĞLU

Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır:

Prof. Dr. Fehmi YAVUZ
Prof. Dr. Bahri SAVCI
Prof. Dr. Münci KAPANÎ